English

Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

Sirküler No: 2204

10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2018/11190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2.nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Son Bakanlar Kurulu Kararı’yla ilave %6’lık ek SGK teşvikinden yararlanacak iller ve teşvik bitiş tarihleri aşağıdadır.

Teşvik Bitiş Tarihi     Teşvik Bitiş Tarihi     Teşvik Bitiş Tarihi
31.12.2018     31.12.2018     31.12.2018
(I) SAYILI LİSTE     (II) SAYILI LİSTE      (III) SAYILI LİSTE 
1 Afyonkarahisar   1 Adıyaman   1 Ağrı
2 Amasya   2 Aksaray   2 Ardahan
3 Artvin   3 Bayburt   3 Batman
4 Bartın   4 Çankırı   4 Bingöl
5  Çorum   5 Erzurum   5 Bitlis
6 Düzce   6 Giresun   6 Diyarbakır
7 Elazığ   7 Gümüşhane   7 Hakkari
8 Erzincan   8 Kahramanmaraş   8 Iğdır
9 Hatay   9 Kilis   9 Kars
10 Karaman   10 Niğde   10 Mardin
11 Kastamonu   11 Ordu   11 Muş
12 Kırıkkale   12 Osmaniye   12 Siirt
13 Kırşehir   13 Sinop   13 Şanlıurfa
14 Kütahya   14 Tokat   14 Şırnak
15 Malatya   15 Tunceli   15 Van
16 Nevşehir   16 Yozgat   16 Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
17 Rize            
18 Sivas            
19 Trabzon            
20 Uşak            

Yukarıda belirtilen illerde faaliyet gösteren işveren ve yetkililerinin söz konusu SGK ek teşvik (Hazine tarafından karşılanan %5’lik SGK teşvikine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak %6 puan teşviki) hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.