English

2017/IV. Geçici Vergi Dönemine Ekim Kasım Aralık Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Sirküler No: 2205

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 99 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017/IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (19 Şubat 2018 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.