English

Kağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında e-Fatura Duyuruları

Sirküler No: 2207

e-Fatura sitesinde 19.02.2018 tarihinde iki adet duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru metinleri aşağıda yer almaktadır:

KAĞIT ÇIKTI İLE İHRACAT İŞLEMLERİ

7/7/2017 tarihli duyurumuza göre kağıt çıktı ile ihracat işlemleri tamamlanıp sonradan referans numarası alınan faturalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca otomatik kabul yanıtı gönderilmeye başlanmış olup bu faturalar için mükelleflerimizce yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. DUYURULUR.

 SERBEST BÖLGEYE E-FATURA İLE İHRACAT

Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-fatura mükellefleri tarafından (alıcının e-fatura kullanıcısı olması halinde) düzenlenen ihracat e-faturalarının XML halinin de mutlaka elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmayıp ilgili e-faturanın kağıt çıktısının alınarak gönderilmesi durumunda bu çıktı alıcı nezdinde Bakanlığımız tarafından geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir. DUYURULUR

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.