English

BOZULMA, ÇÜRÜME VEYA SON KULLANMA TARİHİNİN GEÇMESİ GİBİ NEDENLERLE İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİA İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME

Sirküler No: 2226

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun 27.03.2018 tarih VE 30373 sayılı Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer Sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun 10’uncu maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 278/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre;

“Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden Kanunun 267 nci maddesinde yer alan “Takdir Esası” usulüne bağlı olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilecektir. Buna göre yapılacak başvurular, Maliye Bakanlığınca mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle değerlendirilecektir. Bu değerlendirme neticesinde de Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın  emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir.

Söz konusu maddenin devamında da Maliye Bakanlığına uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.