English

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTAR VE/VEYA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2227

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yapılan değişiklik çerçevesinde bazı ÖTV Kararnamelerinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları da güncellenmiştir.

Söz konusu listeler sirkümüz ekinde yer almaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327m3.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327m3.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.