English

2018 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Sirküler No: 2228

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 48 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.