English

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ KANUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

Sirküler No: 2251

30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamenin eki Kararın 7 nci maddesi ile; 4760 sayılı Kanuna ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan bazı alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.