English

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINI İŞLEME AÇTI

Sirküler No: 2254

İşverenlerin, sigortalılarının hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime açılmıştır.

Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ”E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek eşilebileceği gibi aşağıdaki linki üzerinden de erişilebilecektir.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının;

1-)  4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103), geçici 20 nci (37103) maddeleri,

2-) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki,

sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu ekran üzerinden; 

1-) TÜRKİYE GENELİ İŞYERLERİM menüsü ile giriş yaptığınız işyerinin vergi nosu/TC Kimliği ile aynı olan işyerinin listesine ulaşılabilecektir.

2-) ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ menüsünde Çalışma Bakanlığınca bildirilen işyeri listesinde olup olmadığı kontrol edilebilecektir.

3-) MÜFREDAT KARTI menüsünden tüm tahakkuk ve tahsilat hareketler incelenebilecektir.

4-) Sigortalıdan dolayı faydalanılabilecek POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA  menüsünden sigortalıyı  işe almadan hangi teşviklerden faydalanabileceği bilgisine ulaşabilecektir. 

5-) APHB’DE BİLDİRİLEN AYLIK TOPLAM SİGORTALI SAYISI GÖRÜNTÜLEME menüsünden teşvikler için gerekli olan aracılar dahil toplam çalışan sayısına ulaşabilecektir.

6-) 6552, 6736 ve 7020  YAPILANDIRMA menüsünde kurumların yapılandırma planları ve plana dahil olan borçlar görüntülenebilecektir.

7-) İLİŞİKSİZLİK BELGESİ TEMİNİ menüsünden özel bina inşaatı dosyaları için kurumun hazırladığı ilişiksizlik belgesine ulaşabilecektir. 

Yukarıdaki yeni uygulamalardan işveren ve yetkililerinin yararlanmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.