English

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEKLERİN HESAPLARDA İZLENMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2256

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve bu kanun hükümlerine dayanılarak çıkartılan Kalkınma Ajansları Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında yatırımcı kuruluşlara doğrudan finansman desteği adı altında karşılıksız verilen mali destekler;

  • Doğrudan Finansman Desteği,
  • Faiz Desteği,
  • Faizsiz Kredi Desteği şeklindedir.

1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre;

Kalkınma Ajansları tarafından proje destek sözleşmesindeki şartların yerine getirilmesi kaydıyla yapılan destek tutarları banka hesabına aktarıldığı dönemin geliri kabul edilerek Diğer Gelirler Hesabında izlenerek kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu mali destek tutarları sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirileceği ve bu kapsamda elde edilen bütün faiz gelirleri ise Ajansa ait olduğundan proje dönemi sonunda Ajans hesaplarına iade edilebileceği gibi nihai ödemeden mahsup ta edilebileceği imkanı tanındığından mahsup edilmesi durumunda, mahsup edilen kısmın ise kurum kazancında gelir olarak kaydedilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.