English

İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANMAKTA OLAN %18 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ

Sirküler No: 2258

14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Kararın 4 üncü maddesinde; 24/12/2017 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 3 üncü maddesinde yer alan ‶konutların‶ ibaresi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)‶şeklinde değiştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının  4üncü maddesi hükmü 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu değişikliğe göre 18/05/2018 tarihinden itibaren bina veya bağımsız bölüm şeklinde olan işyerlerinin satışında da KDV oranı %8 olarak 31/10/2018 tarihine kadar uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.