English

HİSSELİ GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN BEYANI

Sirküler No: 2269

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

Hisseli olarak sahip olunan konut veya işyerlerinin kiraya verilmesinde, hissedarların sahip olduğu oranları nispetinde kira tutarı üzerinden ayrı ayrı olmak üzere aynı kanunun 94  üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılarak bağlı bulunduğu vergi  dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi zorunludur.

Beyannamenin ödemelerine ait bölümünde ise,  tapu kayıtları doğrultusunda, gayrimenkule ortaklık halinde sahip olunan bütün hissedarlara ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Örnek; bu bilgiler ışığında bir gayrimenkulün hissedarları 4 kişi olduğu halde, bir kişinin banka hesabına yatırılması ve muhtasar beyannamede bir kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi kesinlikle hatalıdır. Diğer 3 mal sahibi kira gelirini beyan etmediği gerekçesiyle vergi ve ceza ile karşılaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.