English

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler No: 2271

21.05.2018 tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 29.06.2015 tarih 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.

1-) Yönetmelikte yer alan, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerekli eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine olanak sağlayan madde kapsamı, elliden az çalışanı bulunan işyerlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

2-)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulmasının zorunlu olmadığı, ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam ettiği belirtilmiştir.

3-) Değişiklik öncesi yönetmelikte işveren veya işveren vekillerine yalnızca açık öğretim yoluyla eğitim verileceği öngörülmüşken, değişiklik ile uzaktan veya yüz yüze eğitim verilebilme imkânı da getirilmiştir.

Söz konusu yönetmelikteki diğer değişiklikleri aşağıdaki linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.