English

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN Ⅱ SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NOLU TEBLİĞ

Sirküler No: 2272

ÖTV Uygulama Genel Tebliğinin Ⅱ/Ç/4 bölümünün ikinci paragrafı, ihraç kayıtlı yapılan teslimlerde ihracatın süresinde gerçekleşmemesi halinde ihracatçı tarafından mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde ihraç edilemeyen mallar için sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ihracatçı tarafından talep edilmesi durumunda,  ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından 3 aylık ek süre verilebileceği,

Aynı tebliğin Ⅱ/Ç/5 bölümü ise, ihraç kayıtlı teslim edilen taşıtın ÖTV mükellefine iade edilmesi başlığındaki üç aylık ihracat süresi, mücbir sebepler nedeniyle ihracatçıya tanınan ek süre, bu bölüm içinde uygulanacağından süre ibaresi süreler olarak değiştirilmiştir.

Bazı Taşıtların İmalında Kullanılan (Ⅳ) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen ÖTV’nin İadesi : 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun Ⅱ sayılı listesinde belirtilen, binek otomobiller, 10 ve daha fazla yolcu taşıyan motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, motosikletler, yarı romörkler ve çekicilerin imalatını yapan sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar, Ⅳ sayılı listedeki ürünlerin taşıtın imalatında kullanılması ve alış belgelerinde gösterilerek beyan edilen ÖTV tutarının iadesini talep etmesi mümkün olabilecektir.

Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş taşıtlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle, motorlu araç ticareti yapanlarında, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konusu ile sınırlı olmak üzere ek imal yaptıkları taşıtlar için, Ⅳ sayılı listede sayılı ürünleri taşıtın imalatında kullanılarak alış belgelerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV tutarının iadesi talep edilebilecektir.

Taşıtların imalinde kullanılan (Ⅳ) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV’ nin iadesini, taşıtın üretiminde kullanıldığı ayı takip eden aydan itibaren en geç bir yıl içinde talep edilmesi gerekir.

Bir takvim yılının üç veya daha fazla aylık döneminde YMM raporuna istinaden iade alan mükelleflerin, her takvim yılı için herhangi bir aylık dönemi vergi dairesince incelemeye sevk edilir. İlgili dönemde iade alınan tutarla, vergi inceleme raporuyla tespit edilen olması gereken iade tutarı arasında %5 den fazla iade alınmış olması durumunda, mükellefin ilgili yılda iade aldığı tüm dönemler vergi incelemesine sevk edilir.

Tebliğin yürürlülük tarihi ek süre verilebilmesi 27/03/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, ÖTV’nin iade edilmesi 01/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.