English

2017 YILINDA KAĞIT ORTAMINDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERLERİNİN HAZİRAN/2018 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPILMASI GEREKİR

Sirküler No: 2295

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ay sonuna kadar (30 Haziran) noterce yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre 2017 yılında kağıt ortamında tutulan yevmiye defterinin 30 Haziran 2018 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış onayının süresinde yaptırılmaması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereğince, 2018 yılı için 6.190 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi mahkemelerde delil olma niteliği de taşımayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.