English

OCAK İLA EYLÜL 2018 AYLARINA/DÖNEMLERİNE AİT ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ GÜNLÜK TUTARI 3.33 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sirküler No: 2298

Asgari ücret destek teşviki ile ilgili genel açıklamaları 02.04.2018 tarih ve 2222 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

20.06.2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510/Geçici 75.inci madde kapsamındaki asgari ücret destek teşvik tutarı ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde;

a-) Özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL olarak,

b-) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 180 TL olarak,  

c-) Günlük verilecek destek teşvik tutarı ise 3,33 TL olarak belirlenmiştir. 

Şartları sağlayan işverenlere sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı kadar asgari ücret desteği verilecek olup bu destek tutarı işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180620-1.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.