English

SGK 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLANDI.

Sirküler No:2301

4447 sayılı Kanunun geçici 19.uncu maddesinde yer alan prim desteği 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, uygulama ile ilgili açıklamaları     30.03.2018 tarih ve 2220 nolu sirkümüzde yapmıştık. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama ile ilgili 2018-22 nolu Genelgesini de yayımladı.

Genelgeye göre; 4447 sayılı Kanunun geçici 19.uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

 Sigortalı yönünden;

a) 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) ve (c) (Kamuda çalışanlar) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

d) Özel sektör işverenine ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Şartları sağlayan işverenlerin veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirerek teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/142932  linki tıklayarak veya SGK/Mevzuat/Kamu Mevzuatı/Kurum Genelgeleri kısmından ulaşabilirsiniz

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.