English

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA UYUMLU PRİM BORCU OLAN İŞVERENLER İÇİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Sirküler No:2305

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarını düzenli ödeyen işverenlere 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruma son 1 yıllık prim borçları için tecil ve taksitlendirme yapılması ile ilgili gerekli açıklamaları 11.04.218 tarih ve 2232 nolu sirkümüzle yapmıştık.

Sosyal Güvenlik Kurumu 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazetede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemleri düzenleyen Yönetmeliği (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜHAKKINDA KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK) yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde Kuruma prim borçlarını ödeyememiş durumda olan işveren veya yetkililerinin söz konusu yönetmeliği gözden geçirmelerini şartları oluşanların bu imkandan yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Söz konusu Yönetmeliği aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-5.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.