English

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İŞYERLERİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 2314

7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 42-‘si ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 19” kapsamındaki teşvikle ilgili hususları 30.03.2018 tarih ve 2220 nolu sirkümüzde açıklamıştık.

20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu maddede  belirtilen bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden, bu maddede öngörülen diğer şartlarla birlikte, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında aşağıda belirtilen dörtlü ekonomik sınıflandırmada (işkollarında) faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilecektir. 

İş Kolu Kodu İşyerleri Faaliyet Alanları
58.21   Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29   Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10   Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20   Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.30   Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90   Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62.01   Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02   Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03   Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09   Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11   Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.12   Web portalları
63.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180620m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180620m1.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.