English

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2’İNCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2018 AYI ÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2316

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2018 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.