English

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN Ⅲ SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No:2329

30/06/2018 Tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar ile yapılan değişiklikle;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ve tütün yerine geçen malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

G.T.İ.P. Numarası 4813.10.00.80 00 olan (sigara kağıdı) mal ile tütün ve tütün yerine geçen malların, ÖTV Kanununun 12/3 numaralı bendinde belirtilen; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranındaki artış yapılması gerekeceğine ilişkin hüküm, 2018 yılı Temmuz- Aralık ve 2019 yılı Ocak -Haziran dönemine kadar uygulanmamasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi 30/06/2018 dir.

Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180630-13.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.