English

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA SÜRE UZATIMI YAPILDI.

Sirküler No: 2330

31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun;

2 inci maddesi kesinleşmiş alacaklar,

3 üncü maddesi kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

4 üncü maddesi inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

7 inci maddesi kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

8 inci maddesi ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan   eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.