English

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı), Hızlı Kargo, Mikro İhracat

Sirküler No: 2337

10/03/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) uyarınca hızlı kargo işlemleri yapılabilmektedir.

Söz konusu tebliğ kapsamında, hızlı kargo İşlemlerini yapmaya yetkili dolaylı temsilciler tarafından eşyanın ithalatı ve ihracatı için “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi” (ETGB) düzenlenmektedir.

ETGB düzenlenebilecek gönderinin, brüt 150 kilogramı ve değeri 7.500 Avro’yu geçmemesi gerekmektedir. ETGB ithalat ve ihracatta sadece yetkilendirilmiş taşıyıcı firmalar (operatörler) tarafından elektronik ortamda düzenlenmektedir. Gümrük müşavirleri ETGB düzenleyemez.

Operatör firmalar ürünleri teslim aldıktan kısa bir süre sonra yasal İşlemleri bitirerek gönderici firmaya ETGB evraklarının mail yoluyla iletmektedirler. Yapılan ihracat sonrasında gümrük müşavirlik hizmet bedeli ve ihracat ambar ücreti verilmeyeceği gibi ihracatçılar birliği ücreti de ödenmemektedir.

Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB’nin çıktıları alınarak KDV iadesi talebinde bulunabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2014 yılında verilen özelgede de posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP sistemine aktarılan ETGB ile tevsikinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca aynı özelge içinde beyannamelerin kağıt çıktılarının alınmaması durumunda taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz edilmesi durumunda KDV iade taleplerinin yerine getirileceği bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz ihracatlara ilişkin faturaları KDV’siz düzenlenebileceği ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan yetki kapsamında beyan edilecek gönderilere ilişkin ticari belgeler operatörlerce elektronik ortamda veya kağıt ortamında beş yıl süreyle saklama zorunluluğu vardır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.