English

YENİLEME FONU İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Sirküler No: 2352

Vergi Usul Kanunu’nun 328. maddesinde; Amortismana tabi malların satılması halinde, oluşturulacak yenileme fonu için dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatmak istiyoruz.

Ticari işletmelerce iktisadi kıymetlerin yenileme amacı ile satılması sonucu oluşan kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta ve yenileme fonu adı altında en fazla üç yıl süre ile tutulabilir. Bu üç yıllık süre içerisinde yenileme amacı ile kullanılmamış söz konusu kâr, üçüncü yılın matrahına eklenerek vergiye tabi tutulabilir.

Yenileme fonunun ayrılabilmesi veya oluşturulabilmesinde önemli unsur, öncelikle; işletmenin iktisadi kıymet satış kârı ile satılan kıymeti yenileme iradesi için ticaret şirketlerinde, yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması gerekmektedir. Kararda satılan iktisadi kıymetin  yerine aynı işi yapacak daha gelişmiş son model alınabilmesi için araştırma yapılması yazılmalıdır. Yani hiç karar almadan, araştırma yapmadan, yeni fiyatları almadan sadece yenileme fonuna kayıt edip, 3 üncü yılda beyan etmek şeklindeki uygulama vergi incelemelerinde kabul edilmemektedir. Yenileme niyeti ve araştırması yoksa bu hesabın kullanılmamasını öneriyoruz.

İkinci husus; iktisadi kıymetin yenilenmesi söz konusu olduğunda alınan iktisadi kıymet ile satılan iktisadı kıymetin aynı cinsten veya nev’iden olması zorunludur. Örneğin; işletme aktifine kayıtlı kamyonun satılıp yerine otobüs satın alınması durumunda yenileme fonu oluşturulamaz.

Diğer önemli husus ise; yenileme fonu ile üç yıllık sürenin nasıl hesaplanacağı konusundadır. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan özelgelerde yenileme fonunun oluşturulduğu yılın birinci yıl olarak kabul edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu hatırlatarak uygulamanın bu yönde yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Örnek: İktisadi kıymetin ağustos 2018 de satıldığını varsayalım.2018 1.yıl, 2019 2.yıl, 2020 3.yıl olup, yeni iktisadi kıymet alınmamışsa 31.12.2020 tarihi itibariyle kârın beyanı gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.