English

OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNDE YENİ UYGULAMA

Sirküler No: 2357

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 01.06.2018 tarihinde yayımlanan 2018/18 sayılı genelge gereği otomatik işyeri tescili gerçekleşmiş olan inşaat işyerleri için ilişiksizlik belgeleri yapı ruhsatlarına istinaden aşağıdaki şartlar kapsamında elektronik ortamda düzenlenecektir.

1-) Yapı kullanma izin belgesi için işverence, ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edilecektir. (İlişiksizlik belgesi için SGK’na direkt müracaat edilmeyecektir.)

2-) Müracaat edilen merci, Kuruma yapı (inşaat) ile ilgili araştırma işleminde gerekli olan belgeleri elektronik ortamda online olarak iletecektir.

3-) İlgili mercilerden gelen bilgiler doğrultusunda araştırma işlemi tamamlanacaktır.

4-) Araştırma işlemi tamamlanan özel nitelikteki inşaat işyerine ait ilişiksizlik belgesi Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulup ilgili merciye online olarak gönderilecektir.

Kurumun söz konusu genelgesine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/142615

Otomatik tescili yapılan inşaat işyeri işveren ve yetkililerinin ilişiksizlik belgesi ile ilgili yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.