English

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2366

20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğle; soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından ekte yer alan ürünler için 20.09.2018 tarihinden itibaren 200 gün süreyle geçici koruma önlemi olarak % 25 oranında ek mali yükümlülük getirilmiştir.

Tebliğ eki Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen şekilde ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi 20.09.2018 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eki için tıklayınız.