English

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 2367

01.06.2018 tarihinde e-fatura sitesinde; ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen (Z) raporlarının elektronik ortamda bildirim yönteminin seçildiği tercih bildirim ekranının kullanıma açıldığı ve bildirim kılavuzu ile teknik kılavuzun yayımlandığı duyurulmuştu.

Teknik kılavuzda yer alan önemli bilgileri hatırlatmak istiyoruz.

Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmakta olan mükelleflerin 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

Z raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Tercih Bildirim Ekranı https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmış olup uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve “İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Şifresi” ile giriş sağlanabilecektir.

Tercih ekranına, kullanıcı kodu ve şifresi giriş sağlandıktan sonra açılan yeni ekranda: vergi kimlik numarası ve ünvan bilgisi, Mali Raporun Gönderim Şekli bölümü ile birlikte mükellef adına GİB sisteminde kayıtlı bulunan eski ve yeni nesil ÖKC’lerin listesi açılan ekranın alt kısmında gözükmektedir. Bildirim yönteminin seçiminden önce ekranda listelenen ÖKC listelerinin kontrolü yapılmalıdır. Kontrol sonrasında söz konusu listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya eksiklik olduğu değerlendiriliyorsa; “Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine, “Yeni Nesil ÖKC’ler” için ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırılması gerekmektedir.

Muhasebe ve defter kayıtlarını Defter Beyan Sistemi” üzerinde oluşturması gereken mükellefler, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerini GİB Bilgi sistemlerine ayrıca bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu mükelleflerin sisteme girip ÖKC bilgilerini kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.

Tercihte bulunmayanlar, eski nesil ÖKC’lerine ait Z raporlarına ait mali bilgileri “İnteraktif Vergi Dairesi Portali” üzerinden bildirimlerini yerine getirecekleri kabul edilecektir.

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.