English

OTOMOBİLLERDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2368

24.09.2018 tarih ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, bu kanunun 12 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listede yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi matrahları yeniden tespit edilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03. G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki gibi yeniden tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi 24.09.2018 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.