English

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR KANUNUN BAZI MADDELERİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2373

27/03/2018 tarihli ve 30373 mükerrer 2 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17,18,19,20,21 inci maddeleri ile;

  • 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan minibüs için oturma yeri “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde,  (5) numaralı bendinde yer alan otobüs için oturma yeri “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirilmiş, 
  • Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür”   şeklinde tanım yapılmıştır. 
  • Aynı kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (I) sayılı tarifede belirtilen araçlar için sadece elektrikli motor gücü, taşıt değeri ve yaşına isabet eden vergi tutarının %25 oranında vergilendirileceği, motosikletler için ise; sadece elektrikli motor gücü ve yaşına isabet eden vergi tutarının %25 oranında vergilendirileceği,
  • Aynı kanunun 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan (II) sayılı tarifede belirtilen minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet gibi araçların sadece elektrikli motor gücüne ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25 oranında vergilendirileceği,
  • Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “motor silindir hacmi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motor gücü,” ibaresi eklenmiştir.
  • Kanunun geçici 8 inci maddesine eklenen (I/A) sayılı tarifede yer alan sadece elektrikli motor olan taşıtlar için, motor gücü esas alınarak yaşları itibariyle yer alan vergi tutarının %25 oranında vergilendirilir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.