English

2018 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2382

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 50 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde;

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69 maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %14,03 (yüzde on dört virgül üç) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.