English

YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Sirküler No: 2389

7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (m) bendi ile;

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

Yeni makina ve teçhizat teslimleri 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir. Konuya 2297 no’lu sirkülerimizde yer verilmiştir.

10.10.2018 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı ile, istisna uygulamasından yararlanacak mükellefler için,

Ar-Ge tasarım merkezleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan Ar-Ge ya da tasarım merkezi değerlendirme ve denetim komisyonu karar toplantı tutanağı olmak üzere yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacağına dair taahhüdü içeren sorumlu yönetici tarafından onaylanmış dilekçe ile,

Teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirketlerinden, diğer vergisel teşviklerdekine benzer bir süreç ile firmaların bölgede yer aldığı ve bölgede yürüttüğü yenilik ve tasarım faaliyetine dair alınacak belge ile ilgili vergi dairesine müracaatları halinde makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasından faydalanabilecekleri belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.