English

BAZI VERGİ KANUNLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2397

31.10.2018 tarih ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifede belirtilen tapu işlemleri üzerinden konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.10.2018 tarihine kadar binde 15 nispetinde uygulanan tapu harcı, 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) şeklinde değiştirilmiştir. 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici 3 üncü madde ile; %18 KDV oranına tabi konut ve işyerleri için 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan teslimlerinde %8 olarak uygulanan vergi oranı 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu karar eki (1) sayılı cetvelde yer alan mobilyaların teslimlerinde katma değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 olarak belirlenmiştir.

2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20,87.02,87.04,87.05 G.T.İ.P. numaralarında yer alan motorlu araçların teslimlerinde katma değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 olarak belirlenmiştir. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranları 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (2) sayılı cetvelde yer almaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅳ) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi 31.10.2018 dir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.