English

2017 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM 2018 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2405

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 10.000.- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2017 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 10.000.- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım/2018 dönemi katma değer vergisi beyannamesi ile talep edilmesi gerekir.

Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi Kasım/2018 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.