English

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENECEĞİ HALLER

Sirküler No: 2408

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/51 sayılı Tebliğ ile   “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlığı altında yer alan hükümler doğrultusunda İş Sözleşmeleri ile ilgili önemli hususlar aşağıdadır.

1-) Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

İşin yurtdışında ifa edilmesi halinde; ödenecek ücretin döviz cinsinden olması mümkün olabilecektir.

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  

3) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin  taraf olduğu ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

4) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilecektir.  Bu kişiler iş sözleşmelerinde ücret bedelini ve diğer haklarını döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklar.

Çalışanlarına TL veya DÖVİZ üzerinden ücret ödeyen/ödeyecek olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkate etmelerini ve diğer hususlar için linkteki Tebliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.