English

ESER SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2413

16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesi 2018-32/52 numaralı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz   cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün kılınmıştır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında Eser;” Ismarlanan olağan bir nesnenin iş sahibinin isteğine göre yapımının üstlenilmesi veya önceden var olan nesnenin bakım, onarım, temizlik işleri veya üstlenilen bir işin yerine getirilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Eserin meydana getirilmesinde bir malzeme kullanılabileceği gibi malzeme kullanılmadan   sadece emek karşılığı da bir eser meydana getirilebilecektir.

Eser sözleşmesinde, yüklenici ile iş sahibi arasında yapılan karşılıklı anlaşma gereği yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin ise bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlenmektedir.

Örneğin; ev veya işyerine ısıtma sistemlerinin montaj işlemi, parke döşeme işlemi, elektrik ve su tesisatı veya beyaz eşyanın bakım ve onarım işlemleri, işyerinde bulunan makinaların bakım ve onarım işlemleri, fabrika, apartman gibi gayrimenkullerin boya badana işlemleri, çatı ve asansör bakım onarım gibi işlemlerin malzemeden çok mesleki bilgi ve tecrübeye dayanan bir üretim olması nedeniyle eser olarak sayılabilmektedir.

Ayrıca özel olarak üretilen mobilya veya kişinin bedenine uygun dikilen kıyafetlerde eser olarak değerlendirilebilmektedir. Bu bilgilere göre siparişle yapılan boya, apre gibi işlerde eser kapsamına girmektedir.

Ancak, hizmet veya mal olarak yapılan eserin girdilerinde dövizle alınmış malzemeler varsa, eser sözleşmesi, faturası ve ödeme belgeleri döviz bazında yapılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.