English

BAZI MESLEKLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Sirküler No: 2418

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2018/1) ile getirilen önemli hususlar aşağıdadır.

1-) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aşağıdaki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden (11.11.2018)  itibaren on iki ay sonra işverenleri tarafından çalıştırılamayacaklar.

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi
1. 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 21. 11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4
2. 15UY0211-4 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4 22. 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4
3. 15UY0214-5 Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5 23. 14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 5
4. 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 24. 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen Ve Balansçısı Seviye 3
5. 12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5 25. 12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3
6. 12UY0081-3 Frezeci Seviye 3 26. 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4
7. 12UY0081-4 Frezeci Seviye 4 27. 13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
8. 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 28. 13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3
9. 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 29. 15UY0227-3 Tornacı Seviye 3
10. 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 30. 15UY0227-4 Tornacı Seviye 4
11. 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3 31. 15UY0213-4 Röle Görevlisi Seviye 4
12. 12UY0063-3 Liman Pompa Ve Tank Saha Operatörü Seviye 3 32. 15UY0220-4 Liman Operasyon Planlamacısı Seviye 4
13. 17UY0268-3 Liman Rtg Operatörü Seviye 3 33. 13UY0137-4 Bitim İşleri Operatörü Seviye 4
14. 17UY0269-3 Liman Ssg Operatörü Seviye 3 34. 13UY0138-4 Boyama Operatörü Seviye 4
15. 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil Ve Gemi Vinci) Seviye 3 35. 11UY0039-4 Ön İplik Operatörü Seviye 4
16. 14UY0202-3 Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 3 36. 13UY0139-4 Ön Terbiye Operatörü Seviye 4
17. 14UY0202-4 Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4
18. 15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi Seviye 3
19. 15UY0237-3 Orman Yetiştirme Ve Bakım İşçisi Seviye 3
20. 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4

 

2-) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacaktır.

İdari Para Cezası

İş Müfettişlerince yapılacak olan denetimlerde yukarıda tabloda yer alan mesleklerde Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayanları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası kesilebilecektir.

Yukarıda belirtilen tablodaki mesleklerde çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan çalışanları için bir an önce bu belgeleri almalarını sağlamalarını öneririz.     

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.