English

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2420

30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (503 Sıra No’lu ) Genel Tebliğinde;

Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, “yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.