English

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİ

Sirküler No: 2445

05/06/2018 tarih ve 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/05/2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesine göre organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki karar yürürlüğe girmiştir.

 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin Kararın eki ekli listedeki kademelendirme çerçevesinde;

  • Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,
  • İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %40 indirimli,
  • Üçüncü kademede gelişmiş ilçelerde %60 indirimli,
  • Dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli,
  • Beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmiştır.

Organize sanayi bölgelerinin birden fazla il veya ilçenin sınırları içerisinde olması halinde, organize sanayi bölgesinin en fazla alanının olduğu yerin indirim oranı uygulanacaktır.

Bu karar üç yıl süreyle uygulanmak üzere 05/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.