English

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ

Sirküler No:2446

31/05/2018 tarih ve 30437 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin tebliğ ile yatırımcılar adına işlem yapacak olan kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. 

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilmesi mümkündür.

Yatırımcı adına, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin, kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

10 Haziran 2018 tarih ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/2 numaralı tebliğ ile de teşvik belgesi başvurusu, alma ve kapama işlemleriyle ilgili ilave açıklamalar ve değişikliklere yer verilmiştir.

Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Ekonomi Bakanlığına başvurulacak, ancak listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması şartıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilecek,

İthal ve yerli Makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım harcamalarının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.), gerçekleşmesi sonrasında, kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kaydı gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle müracaat edilecektir.

İşlemlerin elektronik ortama aktarılması nedeniyle teşvik belgesi müracaat formu ile yatırım takip formu kaldırılmış bulunmaktadır.

02/07/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ nedeniyle bu tarihten önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgelere ilişkin işlemler kâğıt ortamında sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.