English

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

Sirküler No: 2451

20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 no’lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2018/4 no’lu Tebliğ ile “Tamamlama Vizesi” başlıklı 23 üncü maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacağı;

Açıklamasına yer verilmiştir.

Elektrik enerjisi yapan firmalarımızın teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirdikleri harcamaların Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Tebliğin yürürlülük tarihi: 09.11.2018 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.