English

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.

Sirküler No: 2452

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde yapılan açıklama ile;

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan102- Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların

  • 108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,
  • 109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,
  • 110 – İthalde Ödenen KDV, olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.