English

Muhtasar ve katma değer vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1458

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 91 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile;

23 Ekim 2013 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Damga vergisi beyanname verme süresi uzatılmadığından Eylül-2013 dönemine ilişkin Damga Vergisi Beyannamesinin 23 Ekim 2013 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…