English

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİ

Sirküler No: 2542

01.06.2018 tarihinde e-fatura sitesinde; ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen (Z) raporlarının elektronik ortamda bildirim yönteminin seçildiği tercih bildirim ekranının kullanıma açıldığı ve bildirim kılavuzu ile teknik kılavuzun yayımlandığı duyurulmuştu.

Teknik kılavuzlarda yer alan önemli bilgileri hatırlatmak istiyoruz.

Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmakta olan mükelleflerin 213 sayılı VUK nun 483, 498 Seri No’lu Genel Tebliğler uyarınca 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’ lardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

Uygulamanın başlangıç tarihi 502 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2019 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Yeni Nesil ÖKC ile gerçekleştirilen satışlara ait aylık mali bilgilerin ÖKC TSM (Güvenlik Servis Sağlayıcı) merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir.

Z raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Eski nesil ÖKC ile gerçekleştirilen aylık satışlara ait mali bilgiler aylık dönemler bazında olmak üzere ilgili olduğu aya ilişkin KDV beyanname verilme süresi içinde (Ocak/2019 dönemine ilişkin bildirim 24 Şubat 2019 günü akşamına kadar) GİB sitesine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir. (Gönderime ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde “YN ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyurular” başlığı altında “Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri” ekranında yer almaktadır.)

Eski nesil ÖKC mali hafızalarının dolması veya mali hafızasının değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, hurdaya ayırmak ve yerine Yeni Nesil ÖKC satın alarak kullanılmaya başlanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.