English

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE SUNULAN HİZMETLERE YENİ HİZMETLER EKLENMİŞTİR

Sirküler No: 2543

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan duyuruda, aşağıda belirtilen işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilebilmesi mümkün kılınmıştır.

Başvuru sahipleri işlemlere ilişkin adımları yine İnteraktif Vergi Dairesi ile takip edebilecekler ve söz konusu işlemlerin sonuçlarına sistem üzerinden erişim sağlayabileceklerdir.

Sunulan yeni hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

  • İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi işlemleri,
  • Harç değerli kağıt bedeli iade talebi,
  • Eczane bilgi formu talebi,
  • Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti işlemleri,
  • Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebi.

Ayrıca 7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 89 uncu madde ile işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamdaki başvurular elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılacağı gibi 19.02.1028 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda da yapılabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talep edilebilir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilme imkanı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.