English

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2546

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu        ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)

Yürürlülük tarihi: 22.02.2019 dur.

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu        ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun yapılan değişiklik ile;

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Oran veya tutar başlıklı” 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde, (Ⅳ) listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50 ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir

4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

– Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

– Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

– Diğerleri

 

 

25

25

 

25

Yürürlülük tarihi: 22.02.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.