English

BAZI MALLARA UYGULANAN KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2575

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Bazı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin Ⅰ Tapu İşlemleri başlıklı bölümün 20/a fıkrası,3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 12 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1)- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifede belirtilen tapu işlemleri üzerinden konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.03.2019 tarihine kadar binde 15 nispetinde uygulanan tapu harcı, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2)- 3065 sayılı KDV Kanunu’nda, konut ve işyerleri tesliminde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %8 KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

3)-3065 sayılı KDV Kanunu’nda, mobilyaların teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %8 KDV oranı 30.06.2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

4)-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20,87.02,87.04,87.05 G.T.İ.P. numaralarında yer alan motorlu taşıtların (ticari araçların) teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %1 KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

5)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranları 31.03.2019 tarihine kadar (2) sayılı cetvelde yer alan oranların uygulanmasına ilişkin süre 30.06.2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

6)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅳ) sayılı listede yer alan mallardan ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen (buzdolabı, çamaşır yıkama, kurutma makinaları, bulaşık yıkama makinası gibi) ürünlerin tesliminde özel tüketim vergisi oranları %0 olarak 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

7)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listede yer alan mallardan ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ekli motosikletler için ÖTV oranı 31.03.2019 tarihine kadar %0 olarak uygulanmakta olan süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kararın yürürlülük tarihi: 01.04.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.