English

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2577

22/03/2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (Ⅰ) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanır.”

Eklenen bu cümle ile, kullanılmış motorlu taşıtların ticaretini yapanların %18 KDV oranı ile almış oldukları araçların satışı için düzenleyecekleri faturalarda KDV oranı %18 olarak hesaplamaları gerekmektedir.

Şirketlerin aktifine kayıtlı olan binek otomobillerin satışında KDV oranı %1 olarak uygulaması devam etmektedir.

Kararın yürürlülük tarihi:22.03.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.