English

2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI

Sirküler No: 2580

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 78.inci madde eklenmişti.

Söz konusu madde kapsamında 2019 yılı asgari ücret desteğinin uygulanma usul ve esasları Kurumun 22.03.2019 tarih 2019-8 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Genelge’deki açıklamalar kapsamında;

2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için;

a-) Prime esas günlük kazancı 102,- TL,

b-) Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazancı 203,- TL,

c-) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için prime esas günlük kazancı 271,- TL ve altında olan,

2019 yılında tescil edilen işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının;

2018/Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınarak,

Sigortalı sayısı;

a-) 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5,- TL,

b-) 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Destek tutarı 2019 yılı bütün aylarını kapsamaktadır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, eski uygulama aynen devam edecektir.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150665 linkten ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.