English

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR

Sirküler No: 2593

Kurum e-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanma taleplerinin alınmasına ilişkin hususları 18.03.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda açıklamıştır. GENEL YAZI kapsamında;

E-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanması başvuruları;

1-) 5510/4-(a) (Hizmet akdine dayalı olarak çalışanlar) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünden,

2-) 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünden,

yapacaktır. Başvurular sigortalıların talep tarihindeki son statüsüne göre son çalışmanın geçtiği ilgili ünitelere düşecektir.

Başvuruların sigortalı bazında çıktısı alınabilmesine ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu başvuruların silinmesine imkan sağlanmış olmakla birlikte söz konusu başvurulara sistem tarafından otomatik olarak tarih ve sayı üretilmesi çalışmalarına da başlanacaktır.

Söz konusu çalışmaya sonuçlanıncaya kadar sigortalıların e-devlet üzerinden yapmış oldukları borçlanma taleplerinin bir dökümü alınarak evrak kaydından geçirilecek ve borçlanma işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır. Bu şekilde kayda alınan başvurular mutlak suretle sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir.

Borç tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin e-devlet üzerinden talepte bulundukları tarihte geçerli olan Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenmiş prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere tercihte bulunan günlük kazancı 32’si oranında hesaplanacaktır.

Genel Yazı’ya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150699 linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Askerlik ve doğum borçlanması yapacakların Kuruma gitmeden bu işlemi e-devlet üzerinden yapmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.