English

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2594

03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesine ilişkin yayımlanan 2018-32/48 sayılı tebliğ, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ihracat genelgesinin 22 maddesi olan ihracatçının serbest bırakılan dövizler başlıklı maddesinde yapılan değişikle;

– Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

– CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

Buna göre, ihracat işlemlerinde, 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki  bedellerin yurda getirilmesi veya yurda getirilen dövizin Türk Lirasına çevrilmesi zorunluluğunun kaldırılmış olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.