English

2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2596

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 51 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde;

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.